Systemy Kanalizacyjne 

Systemy kanalizacyjne głównie można podzielić ze względu na miejsce ich instalacji, czyli na znajdujące się wewnątrz budynku lub na zewnątrz. Dodatkowo jednak podchodzą one podziałowi biorącym pod uwagę liczbę sieci wchodzących w skład systemu. W tym przypadku wyróżnia się, więc kanalizację: ogólnospławną, rozdzielczą i półrozdzielczą. Natomiast przez wzgląd na hydrauliczne warunki przepływu ścieków, można systemy kanalizacyjne podzielić na: grawitacyjne, ciśnieniowe i podciśnieniowe. Jednak, aby dany system kanalizacyjny był najodpowiedniejszy do danej zabudowy ważne jest, aby spełniał konkretne warunki. Wśród nich najważniejsze jest to, aby była ona szczelna, nie wpływała na właściwości wody, a także żeby była odporna na korozję, kamień i substancje chemiczne. Oprócz tego rury składające się na nią muszą być poprowadzone najkrótszą drogą, kielichem w kierunku przeciwnym do spływu ścieków, przewodami gazowymi i elektrycznymi, przez pomieszczenia o temperaturze nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż 40°C.

Yapa