Instalacja Kanalizacyjna 

Instalacja kanalizacyjna to infrastruktura składająca się z wzajemnie połączonych ze sobą przewodów, urządzeń i armatur, które odpowiedzialne są za zbieranie, transportowanie oraz prawidłowe odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych i ścieków deszczowych za pomocą kanałów ściekowych. Składają się na nią takie elementy jak: instalacje kanalizacyjne w budynkach, przykanaliki łączące instalacje kanalizacyjne z sieciami, sieci kanalizacyjne, system rur, koryt, studzienek rewizyjnych itp., oczyszczalnie ścieków oraz wyloty kanalizacyjne. Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna działa natomiast na zasadzie odprowadzania ścieków z urządzeń sanitarnych do poziomych przewodów odpływowych, a główny przewód odpływowy poza budynek. Końcowymi odcinkami instalacji kanalizacyjnej są, więc kanały uliczne, szamba lub oczyszczalnie. Instalacja kanalizacyjna składa się także z takich elementów jakie każdy zna czyli z umywalki lub zlewozmywaka, a także sprzętu pomocniczego jak: syfony, rewizje, wywiewki wentylacyjne oraz wpusty podłogowe, piwniczne i podwórzowe.

Yapa